Geen gevangenisdorp in Leopoldsbrug

Een humane gevangenis is een volwaardig deel van de stad.

Vandaag wordt onderzoek uitgevoerd naar de beste toegnagsweg voor het geplande penitentiair complex op het domein Reigersvliet. Het vervoer van personen en goederen naar de gevangenis mag het leven in Leopoldsburg niet verstoren. Ook de milieueffecten worden berekend. Begrijpelijk wande de gevangenis zal plaats bieden voor ongeveer 300 gedetineerden en 500 personeelsleden. Belangrijker dan ontsluiting ervan is de aansluiting ervan op het stedelijk weefsel van Leopoldsburg. Een gevangenis heeft niet alleen een impact op de omgeving. Ook de omgeving heeft impact op de gevangenis. Een humane gevangenis is dan ook vlot toegankelijk voor gebruikers en bezoekers. Een gevangene moet op zijn beurt, binnen de opgelegde vrijheidsbeperking, kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven in de stad. Arbeids- en opleidingsmogelijkheden dragen bij aan de succesvolle reïntegratie van de gedetineerde. Een afgelegen locatie van de gevangenis frustreert het mensrecht van de gevangene.