V. Gevangenissen in België

Stedelijke en landelijke context, locatie en bouwjaar

 

In totaal werden 21 van de 37 gevangenissen in stedelijke context gebouwd. De meeste gevangenissen in een stedelijke context werden in de negentiende eeuw gebouwd, met uitzondering van de voormalige landloperskoloniën Merksplas, Ruiselede en Wortel. 17 van de 21 gevangenissen in stedelijke context werden binnen de historische stadskern gebouwd, vaak aan de ringweg die ontstond door de slechting van de stadswallen. Een uitzondering daarop zijn de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst-Berkendael binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Brugge en Hasselt. Deze gevangenissen werden buiten de eerste ring gebouwd, maar nog wel binnen het stedelijk gebied.

 

In totaal werden 16 van de 37 gevangenissen in een landelijke context gebouwd. De gevangenissen in landelijke context werden voornamelijk in de tweede helft van de twintigste eeuw gebouwd.  Ook hier vormen de voormalige landloperskoloniën een uitzondering tezamen met de gevangenissen van Marneffe en Everberg die beide in negentiende-eeuwse gebouwen werden ingericht. In de meeste gevallen vervingen de landelijke gevangenissen een stadsgevangenis. Zo verving de gevangenis van Jamiloulx de gevangenis van Charleroi en de gevangenissen van Paifve en Lantin die van Luik. Er is dus een duidelijke trend om de gevangenis niet meer in een stedelijke maar in een landelijke context te bouwen.