III. Gevangenissen in België

Capaciteit, locatie en bouwjaar

 

De statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie over de Belgische gevangenisbevolking laten zien dat er de afgelopen jaren sprake is van een stijgend aantal gevangenen (van 10.105 in 2009 naar 11.769 in 2014), en dat de capaciteit van de gevangenissen niet toereikend is (van 8.254 in 2009 naar 9.592 in 2014). Dubbele bezetting van eenpersoonscellen is de enige oplossing – soms met een derde grondslaper. België huurt sinds 2010 cellen in de Penitentiaire Inrichting van Tilburg (NL), momenteel is daar plaats voor 650 Belgische gevangenen. Verder wordt de overbevolking opgevangen door het plaatsen van extra bedden in de gevangenissen van Gent (82), Ieper (60), Jamioulx (132) en Brugge (160).