I. Gevangenissen in België

Locatie en bouwjaar

 

België telt 37 gevangenissen waarvan 3 jeugdgevangenissen (Tongeren, Everberg en Saint-Hubert) verspreidt over het hele land. Vlaanderen telt 19 gevangenissen, Wallonië 16 en Brussel Hoofdstedelijk Gewest 2. Het is opvallend dat de helft van alle Belgische gevangenisgebouwen uit de negentiende eeuw dateert. Daar komt bij dat de gebouwen van Hoogstraten, Marneffe en Everberg oorspronkelijk geen gevangenis waren, maar pas in het begin van de twintigste eeuw als gevangenisinstituut werden ingericht. De gevangenis van Hoogstraten is gevestigd in het Gelmelslot dat voor het grootste deel uit de late achttiende-eeuw dateert en de gevangenissen van Marneffe en Everberg zijn beide in een negentiende-eeuws pand gevestigd.