Herbestemming van gevangenissen

Vanwege grootschalige bezuinigingen in Nederland worden sinds 2014 leegstaande gevangenissen en kazernes tijdelijk herbestemd tot asielzoekerscentra. In deze periode is er sprake van een groot tekort aan opvangcentra voor asielzoekers en de leegstaande gevangenissen zijn vragende partij voor een nieuwe functie.

 

Is een gevangenis wel geschikt voor asielzoekers?

 

Gevangenis en asielzoekerscentrum hebben met elkaar gemeen dat ze zijn ontworpen voor mensen die een andere positie in onze maatschappij hebben en aan andere regels onderworpen worden die het (nog) niet toestaan om bijvoorbeeld volwaardig of zelfstandig te wonen, werken en leven.