Gevangenissen in België

België telt 37 gevangenissen, waarvan 19 in Vlaanderen, 16 in Wallonië en 2 in Brussel. In Paifve verblijven geïnterneerden in een inrichting tot bescherming van de maatschappij. Om de overbevolking in de Belgische gevangenissen op korte termijn aan te pakken, huurt het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen gedurende drie jaar 650 detentieplaatsen in de penitentiaire inrichting van Tilburg, over de grens in Nederland.

 

Soms wordt over de gevangenissen gesproken met de termen ‘arresthuizen’ en ‘strafhuizen’. De arresthuizen zijn de gevangenissen voor personen die nog niet veroordeeld zijn en in voorlopige hechtenis zitten. Strafhuizen zijn de gevangenissen voor de veroordeelden. Maar in de praktijk verblijven in de meeste gevangenissen zowel veroordeelden als personen in voorlopige hechtenis, en dat door de overbevolking.

 

De gesloten gevangenissen zijn beter bekend als de ‘klassieke’ gevangenissen met alle nodige bewakingsmiddelen en veiligheidsvoorzieningen, zoals een omheiningsmuur, tralies, veiligheidsdetectie, enz. Hier brengen de gedetineerden het grootste deel van hun tijd in de cel door. In de halfopen gevangenissen kunnen gedetineerden overdag in werkplaatsen van de gevangenis of buiten de gevangenis werken. ’s Nachts blijven zij wel verplicht in hun cel. In de open gevangenissen gelden minder strenge veiligheidsmaatregelen. Gedetineerden die hier verblijven, aanvaarden vrijwillig een opvoedingsregime met minieme dwangmiddelen.

 

(http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gevangenissen/)