Forensiche psychiatrie

Het woord forensisch betekent gerechtelijk, ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek. Etymologisch is het woord terug te herleiden tot het Romeinse woord forensis dat gerechtelijk betekent en ontstaan is naar aanleiding van het Forum, de plek waar behalve het drijven van handel ook recht gesproken werd. Forensisch heeft niets te maken met forensen ofwel iemand die van huis naar werk op en neer reist. Dit heeft een andere herkomst, namelijk vanuit het middeleeuws Latijnse forensis, iemand die buiten de stad woont. Deze betekenis is afgeleid van foris dat buitenshuis, buitenaf, buiten de stad betekent, en weer een afleiding is van fores, dat deur betekent. Overigens zijn forum en fores in de verte wel met elkaar verwant.

 

(http://www.steunpuntforensischezorg.nl/actueel/wat-betekent-forensische-zorg/)

 

Forensische psychiatrie bevindt zich op het raakvlak tussen twee werelden, namelijk die van het recht en de psychiatrie. Forensische psychiatrie verleent geestelijke gezondheidszorg in een strafrechtelijk kader. Soms wordt er ook wel eens gesproken van criminele psychiatrie, psychiatrie en rechtspraak, psychiatrie en (straf)rechtpleging, psychiatrie in foro of gerechtelijke psychiatrie, maar telkens gaat het om hetzelfde.