Beperkte detentie

Een gedetineerde verlaat overdag de gevangenis om bijvoorbeeld een opleiding of therapie te volgen, te werken of werk te zoeken binnen een kader van voorwaarden die nageleefd moeten worden. De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven. Na afloop van de beperkte detentie komt de gedetineerde in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling.

 

(http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/justitiehuizen/verdachte_misdrijf/veroordeeld/gevangenisstraf/beperkte_detentie/)