Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748 – 1832) was filosoof en rechtsgeleerde en uitvinder van het panopticon. In The Panoticon Writings, een serie brieven die hij in 1787 schreef, gaf Bentham een beschrijving van het panopticon. In de tweede brief beschrijft Bentham het panopticon in toepassing van een strafgevangenis als een cirkelvormig gebouw, waarin de cellen van de gevangenen in de omtrek gesitueerd zijn. De cellen zijn van elkaar gescheiden en afgesloten voor onderlinge communicatie. In het centrum van de panopticon is de inspecteursruimte gesitueerd omgeven door een lege cirkelvormige tussenruimte. Iedere cel bevat een raam in de buitenmuur dat groot genoeg is om licht via de cel naar de binnenruimte te leiden. Om de gevangenen het directe zicht op elkaar te ontnemen steken de tussenmuren verder uit dan de cel. De inspecteursruimte heeft geblindeerde ramen, zodat de gevangenen niet kunnen zien of iemand hen observeert.

 

(Jeremy Bentham. Panopticon; or the Inspection-house: Containing the Idea of a New Principle of Construction… Rusland: brieven aan een vriend in Engeland, 1787)