Pennsylvania-gevangenissysteem

Even als het Auburn-systeem was het Pennsylvania-systeem een Amerikaans gevangenissysteem dat gebaseerd was op vergelding en afschrikking. De afschrikkende werking van het systeem werd architectonisch onderstreept door hoge ringmuren en Bastille-achtige torens en poortgebouwen. Boetedoening en het voorkomen van morele besmetting werden nagestreefd door onderlinge isolering van de gedetineerden. Beide systemen waren gangbaar in de negentiende-eeuw. De verschillen tussen de twee systemen lagen in de wijze waarop de doelstellingen werden nagestreefd. In het Pennsylvania-systeem betekende dat totale fysieke onderlinge isolering, verzacht door het vergunnen van arbeid aan gedetineerden en door het toestaan van bezoek. Het Auburn-systeem paste fysieke isolering toe in de nacht en geestelijke isolering overdag door het zwijgverbod in de gemeenschap.

 

Beide systemen leidden tot verschillende bouwkundige vereisten. Het belangrijkste verschil is dat er bij het Auburn-systeem behoefte was aan gemeenschappelijke ruimtes zoals eetzalen en werkplaatsen, terwijl die bij  Pennsylvania-systeem niet nodig waren.

(Ros Floor. J.F.Metzelaar en W.C. Metzelaar Bouwmeesters voor Justitie. Rotterdam: Stichting Bonas/Nederlands Architectuur Instituut, 2009. p. 13)