Jeugddetentie

Gesloten federale centra voor jongeren

 

België kent drie gesloten federale jeugdgevangenissen:Everberg, Tongeren en Saint-Hubert. In deze centra verblijven jongeren die een misdrijf hebben gepleegd en die niet in een gemeenschapsinstelling terecht kunnen. In de centra van Tongeren en Saint-Hubert worden ook jongeren geplaatst die een misdrijf hebben gepleegd en  voor wie volgens de jeugdrechter het arsenaal aan beschermingsmaatregelen is uitgeput. Zij worden berecht als meerderjarigen en zijn onderworpen aan de gevangenisreglementering voor volwassenen. Omwille van hun leeftijd krijgen zij wel gespecialiseerde begeleiding.

In deze centra staat het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen in voor de orde en de veiligheid, terwijl de gemeenschappen psychosociale begeleiding aanbieden en algemeen onderwijs voorzien.

 

In Nederland maakt men gebruik van de PIJ-maatregel, een maatregel die alleen in het jeugdstrafrecht wordt gebruikt. Een PIJ-maatregel staat ook wel bekend als Jeugd-TBS maar dit is geen officiële term. PIJ staat voor Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.