Groupe d'Information sur les Prisons

De organisatie Groupe d'Information sur les Prisons (GIP) werd in 1971 opgericht in Parijs door Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet (geschiedkundige) en Jean-Marie Domenach (schrijver en intellectueel). Zij ondertekende op 8 februari 1971 tijdens een persconferentie een manifest dat later gepubliceerd zou worden in het tijdschrift Esprit. Hierin werden de gedachten en beweegredenen van de GIP verklaard. Het manifest is een oproep om de groeiende autoritaire en justitiële machten ter discussie te stellen en de onderbelichte kanten daarvan, zoals het micro-totalitaire regime binnen gevangenissen, publiek bekent te maken.

 

De GIP moet gezien worden in de context van de links politieke bewegingen rond 1968 en hun verzet tegen bestaande machtsstructuren die vanuit de staat werden opgelegd of doorgevoerd, zoals het kapitalisme en consumentisme, de werking van stad, de politiek en het rechtssysteem. De GIP werd opgericht precies op het moment dat een groep politieke gevangenen (Franse Maoisten) in 1970/1971 in hongerstaking ging. De GIP verzamelde informatie van gevangenen, organiseerde demonstraties, distribueerde traktaten, gaf persconferenties, nam interviews af van zowel gevangenen als bewakers en publiceerde een groot aantal documenten in de vorm van artikelen en door een reeks pamfletten.

 

In december 1972, besloot de GIP zichzelf te ontbinden. In de korte periode van haar bestaan heeft de GIP veel teweeg gebracht en vormde zij voor Foucault de aanleiding tot het schrijven van zijn boek Surveiller et punir: Naissance de la Prison dat in 1975 werd gepubliceerd.