Kritische reconstructie

Het Kennisplatform voert een kritische reconstructie uit naar het federaal Masterplan 2008-2012-2016 voor de modernisering en humanisering van het gevangeniswezen in België.

Klein lexicon

Het kennisplatform bouwt op basis van standaardwerken en begrippen een klein lexicon van het penitentiair architectuurlandschap

Interviews

Het kennisplatform kijkt door de ogen van bepalende en spraakmakende personen naar de koppeling van misdaad, straf en architectuur

 

 

Laboratorium

Het kennisplatform articuleert, bekritiseert en verbeeldt een mogelijke humane ruimte voor detentie op basis van onderzoek naar culturele producten (literatuur, film, ontwerp).

Penitentiaire Atlas
Het kennisplatform brengt op basis van bestaande gegevens het penitentiaire architectuurlandschap in kaart.
Over het project

Architectuur heeft een belangrijke plaats verworven in de modernisatie van het gevangeniswezen in België. Prison Gear bewaakt hierbij de naleving van de principes die ten grondslag liggen van de Basiswet op de interne rechtspositie van de gedetineerde (2005). Meer in het algemeen wil Prison Gear kennis verwerven rond de rol van architecturale vorm en materie betekenis als machtsdispositief.

Lees meer
Kinderen met ouders in de gevangenis
Kinderen met ouders in de gevangenis
Vrouwen ontwerpen hun eigen detentie
Vrouwen ontwerpen hun eigen detentie
TOILETEMMERS IN WERELDERFGOED
TOILETEMMERS IN WERELDERFGOED
 Het penitentiair verdriet van België
Het penitentiair verdriet van België
Brief aan Rudi Vervoort
Brief aan Rudi Vervoort
I. Gevangenissen in België
I. Gevangenissen in België
Een menselijke gevangenis komt naar Leopoldsburg
Een menselijke gevangenis komt naar Leopoldsburg
Geen gevangenisdorp in Leopoldsbrug
Geen gevangenisdorp in Leopoldsbrug
Edouard Ducpétiaux
Edouard Ducpétiaux is erfgoed
Edouard Ducpétiaux is erfgoed
PRISON GEAR een platform voor humane gevangenis architectuur
PRISON GEAR een platform voor humane gevangenis architectuur
V. Gevangenissen in België
V. Gevangenissen in België
IV. Gevangenissen in België
IV. Gevangenissen in België
II. Gevangenissen in België
II. Gevangenissen in België
II. Atelier Reigersvliet: Penitentiaire ruimtestructuur
II. Atelier Reigersvliet: Penitentiaire ruimtestructuur
Brief aan Jan Jambon
Brief aan Jan Jambon
Bezwaarschrift stedenbouwkundige vergunning gevangenis Haren
Bezwaarschrift stedenbouwkundige vergunning gevangenis Haren
Kanttekeningen bij een gevangenisdorp
Kanttekeningen bij een gevangenisdorp
De gevangenis als oplossing voor internering
De gevangenis als oplossing voor internering
Recycle the prisoners
Recycle the prisoners
The terraced house as prison
The terraced house as prison
The city also belongs to prisoners!
The city also belongs to prisoners!
TBS
Prikkeldraad
Perimeter muur
Pennsylvania-gevangenissysteem
Gevangenen in Leopoldsbrug zijn ook creatief
Gevangenen in Leopoldsbrug zijn ook creatief
Jeugddetentie
Interne rechtspositie van de gevangene
Interneren
Misdaad, straf en kunst
Misdaad, straf en kunst
Slakkengang voor internering
Slakkengang voor internering
Het rijhuis als gevangenis
Het rijhuis als gevangenis
Gevangenissen in België
I. Petra Blaisse - Projectbeschrijving
I. Petra Blaisse - Projectbeschrijving
II. Petra Blaisse - Context en kritiek
II. Petra Blaisse - Context en kritiek
I. Atelier Reigersvliet: Gevangenis van de nabijheid
I. Atelier Reigersvliet: Gevangenis van de nabijheid
Recycleer de gevangenen
Recycleer de gevangenen
Internaat
Heterotopie
Herbestemming van gevangenissen
Groupe d'Information sur les Prisons
Gevangenistuin
III. Gevangenissen in België
III. Gevangenissen in België
Fort
Forensiche psychiatrie
Joseph Jonas Dumont
De Wandeling
Detentie
Celdeur
Cel
Beperkte detentie
Jeremy Bentham
Wonen op gevangenisgrond
Wonen op gevangenisgrond
Asielzoekerscentrum
II. NOA - Aanvullende gedachten
II. NOA - Aanvullende gedachten
I. NOA - Projectbeschrijving
I. NOA - Projectbeschrijving
I. Maastricht Overmaze - Herbestemming
I. Maastricht Overmaze - Herbestemming
III. GIP - Kritische lezing Manifest
II. GIP - Manifest
I. GIP - Historie
I. GIP - Historie
II. GBJ De Zande Ruiselede - Kritiek
II. GBJ De Zande Ruiselede - Kritiek
I. GBJ De Zande Ruiselede - projectbeschrijvingen
I. GBJ De Zande Ruiselede - projectbeschrijvingen
II. Das Experiment - Aanvullende gedachten
II. Das Experiment - Aanvullende gedachten
III. Caricole - Aanvullende gedachten
III. Caricole - Aanvullende gedachten
II. Caricole - Context
II. 51n4e - Aanvullende gedachten
II. 51n4e - Aanvullende gedachten
Crime, punishment and art
Crime, punishment and art
Panopticon
Koloniën van Weldadigheid
't Stad is ook van de gevangenen
't Stad is ook van de gevangenen
I. Das Experiment - Filmbeschrijving
I. Das Experiment - Filmbeschrijving
I. Caricole - Projectbeschrijving
I. Caricole - Projectbeschrijving
I. 51n4e - Projectbeschrijving
I. 51n4e - Projectbeschrijving
The twists and turns of internment
The twists and turns of internment
Paviljoengevangenis
III. Koolhaas/OMA - Aanvullende gedachten
III. Koolhaas/OMA - Aanvullende gedachten
II. Koolhaas/OMA - Ontwerp
II. Koolhaas/OMA - Ontwerp
I. Koolhaas/OMA - Context
I. Koolhaas/OMA - Context
16-06-2015
Lees het bezwaarschrift stedenbouwkundige vergunning gevangenenis Haren
Lees meer
12-06-2015
Bekijk de documentaire 'Bajes zonder tralies' van Andere Tijden
Lees meer
10-06-2015
Prison Gear online!
Lees meer